Ga naar de inhoud

Privacy policy

Welkom bij DuitseLoterij.com. Wij respecteren uw privacy en zetten ons in voor het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Deze privacy policy legt uit hoe wij uw informatie verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

2. Verzamelde Gegevens

Wij verzamelen informatie die u vrijwillig verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres en contactgegevens, wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, deelneemt aan een enquête, of een dienst aanvraagt. Daarnaast verzamelen wij automatisch gegevens over uw bezoek aan onze website, zoals uw IP-adres, browsertype, en gebruikspatronen via cookies en vergelijkbare technologieën.

3. Gebruik van Gegevens

Uw gegevens worden gebruikt om onze diensten te leveren, onze website te verbeteren, voor marketingdoeleinden en om met u te communiceren. We gebruiken uw informatie ook om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en onze Algemene Voorwaarden te handhaven.

4. Delen van Gegevens

Wij delen uw gegevens niet met derden, behalve wanneer dit noodzakelijk is om onze diensten te leveren, aan wettelijke vereisten te voldoen, of met uw uitdrukkelijke toestemming.

5. Cookies en Tracking Technologieën

Onze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om uw ervaring te verbeteren en onze diensten en websitefunctionaliteit te optimaliseren. U kunt uw browser instellen om cookies te weigeren, maar dit kan sommige functies van onze website beïnvloeden.

6. Data Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging.

7. Gegevensbewaring

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn vereist is of toegestaan door de wet.

8. Rechten van Gebruikers

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, of de verwerking ervan te beperken. Neem contact met ons op als u deze rechten wilt uitoefenen.

9. Internationale Gegevensoverdracht

Uw gegevens kunnen worden overgedragen en verwerkt in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Wij nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en conform de AVG worden behandeld.

10. Wijzigingen in het Privacybeleid

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen eventuele wijzigingen op onze website publiceren en, waar nodig, u daarvan op de hoogte stellen.

11. Contactinformatie

Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen